Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

Towarzystwo powstało w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego.

Misją PTSR
jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym,
zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Swoją misję Fundacja wypełnia poprzez swoje lokalne Odziały . Łącznie udziela bezpośredniej pomocy ponad 6 tysiącom chorych. Oddziały organizują lokalnie rehabilitację grupową, rehabilitację fizyczną w domu chorego, rehabilitację społeczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wydają broszury i czasopisma oraz organizują spotkania z lekarzami i rehabilitantami. Fundacja reprezentuje również polskich chorych na SM na forum międzynarodowym.

Ponadto prowadzi także szeroką politykę informacyjną. Poprzez swoje działania stara się podnieść świadomość społeczną na temat SM oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i równy dostęp do leków i rehabilitacji.

tel. 0 22 856 76 66

Dane adresowe:
Adres: BAGATELA 13 m. 43
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785293
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer