Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA "WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

Podstawowymi celami fundacji są nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami. Skupia się ona na podniesieniu fizycznej, emocjonalnej oraz duchowej jakości życia dziecka, a także na wspieraniu rodziny.

Swoje cele fundacja realizuje poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
 2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby – na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
 3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu), a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
 4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej
 5. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
 6. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
 7. współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej :
 1. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
 2. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 1. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej
 2. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
 3. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów

 


Ponadto fundacja nieodpłatne rozwija i wprowadza model domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

tel. 0 22 678 16 11, 0 22 678 17 11

Dane adresowe:
Adres: AGATOWA 10
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785317
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer