Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

TEREN DZIAŁAŃ: cały kraj

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:

W Polsce każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy. Przemoc ta przybiera różne formy, od znęcania się fizycznego, psychicznego, aż po molestowanie seksualne. Pracownicy i wolontariusze z Komitetu Ochrony Praw Dziecka od wielu lat bezpłatnie udzielają pomocy krzywdzonym dzieciom.

Oferta pomocowa Centrum Interwencyjnego jest kierowana do:
- dzieci
- rodziców lub opiekunów dzieci
- osób zawodowo pracujących z dziećmi i rodzinami
- innych osób zaniepokojonych sytuacją dziecka


Formy pomocy:
1. pomoc psychologiczna i pedagogiczna: poradnictwo, konsultacje
2. psychoterapia indywidualna
3. mediacje rodzinne
4. badania i diagnozy psychologiczno-seksuologiczne dzieci
5.terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie
6. grupy psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących się
7. grupy psychoterapeutyczne dla osób doświadczających kryzysu po rozstaniu.
8. pomoc prawna.

NA CO ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU?

Diagnoza dzieci z podejrzeniem wykorzystania i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie.

NA CO ZOSTAŁY PRZEZNACZONE ŚRODKI Z 1% PODATKU W LATACH UBIEGŁYCH?

Pomoc psychologiczna i prawna dzieciom i rodzinom w kryzysie rozstania.

DANE KONTAKTOWE:

Ulica, nr domu, lokalu: Hoża 27 A lok. 5
Kod pocztowy: 00-521
Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Telefon :22/626-94-19
Faks: 22/745-71-80
E-mail: kopd@kopd.pl
Strona internetowa: www.kopd.pl

-biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
-umawianie do specjalistów – najlepiej telefonicznie, nr: 022/626-94-19
-e-mail: kopd@kopd.pl
Siedziba organizacji jest dostępna dla osób niepełnosprawnych: Tak


KRS: 0000099511
REGON: 001071491
NIP: 525-10-81-346

Dane adresowe:
Adres: HOŻA 27 A LOK.5
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
5   ochrona i promocja zdrowia
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
18   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785297
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer