Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, w skrócie TPG, powstało w 1991 roku, a od roku 2005 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Założone zostało przez grupę osób – głuchoniewidomych i pełnosprawnych od dłuższego czasu poświęcających się pracy na rzecz środowiska osób z tak złożoną niepełnosprawnością.

TPG działa w 11 miastach Polski poprzez tzw. Jednostki Wojewódzkie i Regionalne Kluby Głuchoniewidomych (Białystok, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław, Warszawa, Szczecin, Bytom, Olsztyn, Bydgoszcz, Radom; w tym roku planuje rozpocząć działania w województwie łódzkim, lubuskim i pomorskim).

Zadania TPG obejmują:

1. Opiekę nad dziećmi głuchoniewidomymi i współpracę z ich rodzicami i opiekunami.

2. Pomoc młodzieży głuchoniewidomej.

3. Pomoc osobom dorosłym i w podeszłym wieku. TPG buduje pierwszy w Europie Środkowowschodniej ośrodek rehabilitacyjno - szkoleniowy dla osób głuchoniewidomych – inwestycja ma na celu stworzenie miejsca, w którym głuchoniewidomi mogliby przebywać na stałe lub czasowo, otoczeni profesjonalną, ciepłą i życzliwą opieką, miejsca, w którym odbywała się rehabilitacja, zarówno medyczna jak i społeczna.

4. Kształcenie kadry – surdotyflopedagogów – specjalistów od głuchoślepoty. We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Fundacją Hilton/Perkins z USA powstał jedyny w Polsce program studiów głuchoślepoty.

tel. 0 22 635 69 70

Dane adresowe:
Adres: KONWIKTORSKA 9
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
10   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
13   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
23   promocja i organizacja wolontariatu
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785276
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer