Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ „HELENÓW”

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
Celem placówki jest :
rehabilitacja, edukacja i opieka nad dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego ( głównie Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i innymi zespołami neurologicznymi, ADHD, zespołem Aspergera)
Całodobową opiekę, rehabilitację i wspomaganie rozwoju dzieci prowadzą wychowawcy, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, hipoterapeuci, asystenci.
Tradycja i wieloletnie doświadczenie zespołu pomagają nam łączyć najwyższe standardy profesjonalne z pasją i osobistym zaangażowaniem. W tym roku obchodzimy 25-lecie pomocy dzieciom z MPDz.
Oprócz intensywnej rehabilitacji prowadzone są zajęcia między innymi w kołach zainteresowań:
-teatralne, kulinarne, turystyczne, biblioteczne,
-treningi szermierki dla niepełnosprawnych, dogoterapia, zajęcia umuzykalniające, plastyczne,
-dyskoteki, karaoke
Organizowane są wycieczki po Polsce, wyjazdy do teatru , kina, muzeum oraz na koncerty i spotkania integracyjne.
W ośrodku prowadzona jest również hipoterapia, hydroterapia, artterapia.

Telefon:
0 22 812 10 18
0 22 815 44 70

Dane adresowe:
Adres: HAFCIARSKA 80/86
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: M.ST. WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
14   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
15   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
16   porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
22   działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
23   promocja i organizacja wolontariatu
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785306
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer