Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Fundacja Świętego Mikołaja, początkowo jako nieformalna Agencja Świętego Mikołaja, działa od 1998 roku. W 2002 roku organizację oficjalnie zarejestrowano pod obecną nazwą. Jej założycielami są Joanna Paciorek i Dariusz Karłowicz, którzy jednocześnie tworzą zarząd Fundacji. Od 2004 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Misja fundacji to „rozumieć i pomagać”. Każdy projekt przez nią realizowany poprzedzony jest zawsze w pełni profesjonalnymi, kompleksowymi badaniami społecznymi, które mają służyć dogłębnemu poznaniu danego problemu. Dopiero na ich podstawie prowadzone są konkretne działania. Działalność fundacji ukierunkowana jest na pomoc, która z założenia ma przynosić trwałe rezultaty.

Organizacja powstała, by przywrócić społeczeństwu jego naturalną zdolność do pomagania innym i umiejętność dzielenia się z drugą osobą, która w ostatnich latach została zapomniana. Fundacja nie tylko chce pokazać, że można i warto pomagać, ale przede wszystkim dać przykład, w jaki sposób udzielać wsparcia.

Fundacja wykorzystując techniki nowoczesnego zarządzania, narzędzia reklamy i marketingu chce wpływać na zmianę postaw zwykłych ludzi. Organizuje m.in. społeczne i kulturalne kampanie reklamowe oraz prowadzi badania potrzeb poszczególnych grup społecznych. Ponadto, organizuje zbiórki pieniędzy oraz tworzy fundusze na rzecz potrzebujących, prowadzi szkolenia z fundraisingu i marketingu społecznego.

Fundacja Świętego Mikołaja działa na rzecz:

  • rodzinnych domów dziecka – buduje akceptację dla idei rodzinnych domów dziecka, gromadzi środki na Fundusz Edukacyjny (Fundusz edukacyjny to rodzaj wsparcia udzielanego rodzinnym domom dziecka oraz organizacjom pozarządowym, które pracują z wychowankami takich domów lub z osobami je prowadzącymi. Pieniądze – w postaci dotacji – przeznaczane są na realizację konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak np.: prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów dla opiekunów, organizację zajęć wyrównawczych, językowych dla wychowanków rodzinnych domów dziecka);
  • kobiet w pracy – zabiega o poprawę sytuacji kobiet w pracy, zwłaszcza tych godzących zatrudnienie z obowiązkami macierzyńskimi;
  • samotnych matek – popularyzuje i wspiera finansowo domy samotnej matki;
  • wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci ze wsi – przez zapewnienie stypendiów naukowych i poprawę warunków nauki;
  • hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej, które zajmują się leczeniem i opieką nad nieuleczalnie chorymi, znajdującymi się w ostatniej fazie śmiertelnej choroby – przez organizowanie zbiórek pieniędzy.

Fundacja Świętego Mikołaja
adres biura:
ul. Marszałkowska 87 lok. 5
00-683 Warszawa

adres siedziby:
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno

e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl
www.mikolaj.org.pl
tel: (48 22) 825 03 90
tel/faks: (48 22) 625 17 14
tel kom. 0 661 116 199 lub 0 609 020 421

Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000126602
NIP: 123-09-97-285
Regon: 015474315

Dane adresowe:
Adres: PRZESMYCKIEGO 40
Miejscowość: PIASECZNO
Województwo: PIASECZYŃSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

2   działalność charytatywna
3   podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
8   upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
13   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
18   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
24   działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785327
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer