Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

1. Osobom z upośledzeniem umysłowym oraz członkom ich rodzin oferuje:

  • rehabilitację zawodową i społeczną w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera, omi. Warsztat jest ofertą dla osób pełnoletnich z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • program socjoterapeutyczny i integracyjny w Świetlicy Terapeutycznej; Uczestnikiem Świetlicy może być osoba z upośledzeniem umysłowym bez względu na wiek. Rodzice uczestników tworzą grupę wsparcia. Świetlica funkcjonuje w soboty, w godzinach od 10.00 do 15.00. Zimą i latem organizowany jest obóz terapeutyczny dla uczestników Świetlicy.

2. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Stowarzyszenie udziela pomocy psychologicznej i prawnej. Jest to oferta m.in. dla osób:

  • przeżywających kryzysy osobiste, małżeńskie, rodzinne
  • w przypadkach nagłej utraty zdrowia lub sprawności
  • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
  • napotykających na trudności w uzyskaniu świadczeń rentowych czy socjalnych
  • mającym trudności w zabezpieczeniu potrzeb członków rodziny z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym

W Ośrodku dostępny jest psycholog, adwokat i pracownik socjalny. Pomoc psychologiczna i prawna oraz poradnictwo obywatelskie i socjalne, świadczone przez Ośrodek, są bezpłatne. Z pomocy adwokata i psychologa Ośrodka mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Porady prawne i pomoc przedprocesowa adwokata wymagają wcześniejszej konsultacji z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Wizyty do psychologa umawiane są bezpośrednio.

tel. 0 32 251 73 47

Dane adresowe:
Adres: KOŚCIUSZKI 46
Miejscowość: KATOWICE
Województwo: M. KATOWICE
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
18   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785328
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer