Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Misja

Uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych.

Wizja

PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, kształtuje postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka.

Cel nadrzędny

Objęcie pomocą jak największej liczby krajów oraz zaangażowanie w niesienie pomocy jak największej liczby ludzi.

Polska Akcja Humanitarna postawiła sobie za cel niesienie pomocy potrzebującym - nie tylko Polakom, i nie tylko w Polsce. Dzięki pomocy organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną, Polska uczestniczy w międzynarodowych akcjach humanitarnych i w ten sposób zmienia swój wizerunek w świecie – z kraju otrzymującego pomoc staje się krajem udzielającym pomocy tym, którzy jej bardziej potrzebują. Po kilkudziesięciu latach izolacji uczymy się na nowo odpowiedzialności, współuczestnictwa i otwarcia na problemy innych.

W swoich działaniach PAH angażuje do pomocy całe społeczeństwo i w ten sposób propaguje ideę, że każdy na miarę swoich środków może pomóc innym. Poprzez różne akcje PAH pomaga potrzebującym, a pomagającym daje poczucie uczestnictwa i ważności każdego działania. Uświadamia, że zwykli ludzie nie muszą być bezsilni wobec tragedii, obojętne, gdzie ona ma miejsce - blisko czy daleko. Taka postawa przyczynia się do zmiany mentalności naszego społeczeństwa. Uczestniczenie w akcjach pomocy, czy to w formie wolontariatu czy jako ofiarodawca, jest ważnym zjawiskiem w kraju budującym demokrację.

Telefon (0 22) 828-88-82
Fax (22) 831-99-38

Dane adresowe:
Adres: SZPITALNA 5 m. 3
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: M.ST. WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
20   pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785290
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer