Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PRZYJACIEL"

DANE KONTAKTOWE:

Ulica, nr domu, lokalu: ul. Radiowa 9/36
Kod pocztowy: 01-485
Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Telefon: 22/8873955
Faks: 22/831 48 79
E-mail: n.bekasiewicz@przyjaciel.pl
Strona internetowa: www.przyjaciel.pl
Adres do korespondencji:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel,

ul. Nowolipki 27 lok 1a, 01-010 Warszawa
Dni i godziny pracy biura (ewentualnie sposób, w jaki najlepiej kontaktować się z organizacją): 10.00 – 17.00

KRS:0000139411
REGON: 015290271
NIP: 522 26 66 044

TEREN DZIAŁAŃ: cały kraj

Celem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel” jest:

  • popieranie i popularyzacja dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • upowszechnianie dogoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psycho - i socjoterapeutycznego;
  • wspieranie i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych;
  • niesienie radości poprzez pracę i kontakt z psami;
  • pomoc w przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do samodzielnego życia.

Dogoterapia jest jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która wykorzystuje psy jako terapeutów i jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka. Zwierzęta, a w szczególności psy wywierają bardzo pozytywny wpływ na ludzi. Ich obecność uspokaja i relaksuje, dlatego też coraz częściej są wykorzystywane do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Ich spokój, ciepło, pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

NA CO ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU?• popieranie i upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych;
• upowszechnianie dogoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psycho - i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;
• propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;
• tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych;
• wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego podopiecznych.
- zwiększenie nakładu bezpłatnego czasopisma „Przyjaciel” skierowanego do rodziców dzieci niepełnosprawnych
- prowadzenie zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych w placówkach specjalnych
- dofinansowanie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci chorych z województwa podlaskiego
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do pracy z dziećmi
- remont sal rehabilitacyjnych
- wydatki administracyjno - biurowe

NA CO ZOSTAŁY PRZEZNACZONE ŚRODKI Z 1% PODATKU W LATACH UBIEGŁYCH?

• popieranie i upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych;
• upowszechnianie dogoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psycho - i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;
• propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;
• tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych;
• wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego podopiecznych.

- prowadzenie zajęć terapeutycznych w przedszkolach
- program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci „ Lekcja na czterech łapach”
- dofinansowanie dwóch publikacji na temat dogoterapii
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci
- wydatki administracyjno - biurowe

Dane adresowe:
Adres: NOWOLIPKI 27 LOK. 1A
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: M. ST. WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785275
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer