Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "NA RATUNEK"

W ramach działalności statutowej stowarzyszenie udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom. Również pomaga instytucjom bezpośrednio związanym z ratownictwem, rehabilitacją i szkoleniem wykwalifikowanej kadry medycznej. Działalność stowarzyszenia dotyczy zarówno pomocy w zakresie ułatwiania życia codziennego poszkodowanych, zwrotu kosztów leczenia czy kierowania na bezpłatną rehabilitację, jak i zakupu sprzętu i wyposażenia czy finansowania szkoleń dla służb ratowniczych.

„Na Ratunek” ściśle współpracuje ze strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, a także Medycznym Studium Zawodowym oraz lokalnymi ośrodkami zdrowia. W ramach wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności stowarzyszenie aktywnie włącza się w organizację akcji społecznych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Do tej pory stowarzyszenie miało swój udział w organizacji takich akcji społecznych jak: “Dziecko w foteliku”, “Bawmy się bezpiecznie”, “Ruszaj z głową”, ”Bezpieczna Kobieta”. Jednak jedyne z najważniejszych wydarzeń w działalności Stowarzyszenia to dwukrotne wygranie konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na realizację zadania publicznego p.n. “Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych”, w ramach którego przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych. Zakres tematyczny prowadzonych wykładów obejmował działania ratownicze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podsumowaniem przeprowadzonych szkoleń była symulacja wypadku drogowego. W ćwiczeniach tych współpracowały ze sobą wszystkie służby ratownicze z terenu powiatu gnieźnieńskiego (jednostki straży pożarnej, policji, służba medyczna) oraz pomoc drogowa.

tel. 0 61 426 15 44

Dane adresowe:
Adres: CHROBREGO 22
Miejscowość: GNIEZNO
Województwo: GNIEŹNIEŃSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785316
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer