Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

DANE KONTAKTOWE:

Ulica, nr domu, lokal: Grzybowska 6/10 m. 816
Kod pocztowy: 00-131
Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Telefon: (22) 814 17 08
Faks: (22) 814 17 08
E-mail: magda_zawadzka@wp.pl
Strona internetowa: www.szkolawspierania.edu.pl
Adres do korespondencji: 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 23
Dni i godziny pracy biura: codziennie 8.00 do 17.00 lub Tel. Kom. 609 776 765-prezes Fundacji-Magdalena Zawadzka

KRS: 0000217871
REGON: 015835470
NIP: 525 23 12 115

TEREN DZIAŁAŃ: Warszawa

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka, której głównym zadaniem statutowym jest prowadzenie Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju, w swojej działalności koncentruje się na tej właśnie grupie dzieci, która wymaga specjalnych oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, a nie znalazła ich w istniejącym systemie szkół publicznych i niepublicznych. Naszym pragnieniem jest wypełnianie luki na rynku edukacyjnym. Dzieci z takimi zaburzeniami jak nerwice, fobie, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, specyficzne problemy w uczeniu się kwalifikują się do pracy dydaktycznej i terapeutycznej, która dla dobra rozwoju dziecka, powinna być prowadzona i integrowana w jednej placówce-szkole spełniającej, poza funkcją dydaktyczną i wychowawczą, także rolę terapeutyczną dla dziecka i jego rodziny. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci z zaburzeniami zachowania i nadpobudliwych, ponieważ wskazaniem dla nich jest przebywanie w znanym, przyjaznym miejscu, pośród ciągle tych samych ludzi. Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci z deficytami sprzężonymi, które wymagają opieki indywidualnej. Bardzo często dzieciom z problemami w nauce lub z trudem funkcjonującym w społeczności szkolnej orzeka się nauczanie indywidualne w domu, co niesie za sobą poczucie alienacji i izolacji społecznej zarówno dziecka jak i jego rodziców. Można tego uniknąć organizując mikro społeczeństwo, takie jakie powstało w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest miejscem dla dzieci, które nie znalazły dla siebie miejsca w żadnej stołecznej szkole- dla wszystkich jest to kolejna placówka w której szukają pomocy i wsparcia.

Szkoła realizuje cele edukacyjne zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego- kl. 0-VI. Dla każdego dziecka została opracowana indywidualna strategia rozwoju w zależności od potrzeb. Szkoła zapewnia diagnozę oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w zależności od rodzaju deficytu każdego ucznia. Wszystkie dzieci mają co najmniej po jednej godzinie tygodniowo indywidualnej terapii psychologicznej, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, zajęć socjoterapeutycznych i reedukacji oraz, w miarę potrzeby, zajęć logopedycznych. Dzieci niewydolne ruchowo mają po trzy godziny tygodniowo gimnastyki korekcyjnej oraz po jednej godzinie masażu. Ogromnym sukcesem szkoły było utworzenie profesjonalnej pracowni do zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Każdy uczeń ma, w planie tygodniowym, jedną godzinę zajęć terapii integracji sensorycznej.

Wszystkie dzieci uczęszczają na zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherbone. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się ćwiczeniami Dennisona, zwane gimnastyką mózgu. Wszystkie opisane powyżej zajęcia odbywają się na terenie szkoły, w godzinach 8.30-15.30.


NA CO ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT 1% PODATKU?

Prace remontowe mające na celu poprawienie stanu technicznego oraz powiększenia bazy lokalowej szkoły-pracownie terapeutyczne


NA CO ZOSTAŁY PRZEZNACZONE ŚRODKI Z 1% PODATKU W LATACH UBIEGŁYCH?

Remont wynajmowanego lokalu, zakup pomocy edukacyjnych

Dane adresowe:
Adres: GRZYBOWSKA 6/10 M. 816
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: M.ST. WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785301
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer