Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA "WYGRAJMY ZDROWIE"

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest wspólną inicjatywą pacjentów, których problem raka jąder, prostaty, pęcherza moczowego czy nerek dotknął osobiście oraz lekarzy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie.

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem onkologii urologicznej. Pracownicy Fundacji chcą, by ich działania skupiły się również na edukacji w zakresie onkologii zorientowanej na środowiska młodzieży i ich wychowawców, bo tego w Polsce najbardziej brakuje. Chcą organizować spotkania, sympozja, konferencje, pikniki, marsze, rajdy itp., by tam wspólnie omawiać problemy zwiane z nowotworami pochodzenia urologicznego.

Zamierzają również podjąć ścisłą współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami pacjentów w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń. Zależy im również na nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi badania kliniczne w dziedzinie urologii onkologicznej. Chcą powołać do życia program, który prowadziłby do udoskonalania programów nauczania studentów i lekarzy w zakresie urologii onkologicznej.

Ogromnym problem w środowisku pacjentów chorych na nowotwory jest brak dobrego programu wsparcia dla nich, a także dla tych, którzy z choroby wychodzą. Dlatego Fundacja ta chce stworzyć forum wsparcia psychospołecznego dla takich pacjentów.

Celem Fundacji jest też współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia nowotworów urologicznych. Rocznie zapada na nie aż 16 500 ludzi.

Ogromnie ważnym problemem jest brak pieniędzy na podstawowe świadczenia z zakresu leczenia nowotworów. Pracownicy Fundacji chcą stworzyć fundusz wspierający, współfinansujący ponad standardowe leczenie chorych. Zależy im na tym, aby lekarze pierwszego kontaktu mieli możliwość zdobywania odpowiednich kwalifikacji.

Fundacja zamierza również zainicjować akcję zbierania podpisów pod ustawą zwiększającą środki do walki z rakiem, a także przyczynić się do zmian w nauczaniu w akademiach medycznych. Chodzi głównie o spowodowanie, by do planu zajęć wprowadzić większą liczbę zajęć z zakresu onkologii, tj. diagnozowania i leczenia nowotworów już na poziomie lekarza pierwszego kontaktu.

Na wyleczalność nowotworu ogromny wpływ ma profesjonalne podejście do problemu przez lekarzy oraz doposażenie placówek w odpowiedni sprzęt.

W Polsce występuje niska świadomość społeczna w zakresie znajomości problematyki nowotworowej. W tym celu Fundacja chce podjąć działalność publicystyczną, wydawniczą, multimedialną na wszelkich nośnikach propagująca zdrowy styl życia.

Dane adresowe:
Adres: ul. Polna 40
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785331
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer