Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Fundacja

MATIO została założona przez ludzi dobrej woli w Krakowie. Inicjatorem powstania Fundacji był Pan Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 r., a działalność swą Fundacja rozpoczęła 15.03.1997 r.

Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom dotkniętym tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom. Fundacja ma zamiar współpracować ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem mukowiscydozy.

Celem Fundacji jest między innymi:

 • Pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom,
 • Budowa polskiej wspólnoty chorych na mukowiscydozę i ich rodzin,
 • organizowanie pomocy przy zakupie lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego czy pomoc w wyjazdach na indywidualne turnusy rehabilitacyjne chorych,
 • przybliżenie społeczeństwu wiedzy o tej niebezpiecznej chorobie,
 • bezpłatna działalność informacyjna na rzecz chorych i ich rodzin,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorymi,
 • finansowanie publikacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat mukowiscydozy,
 • działalność wydawnicza,
 • motywacja chorych do regularnego leczenia,
 • dofinansowanie badań naukowych,
 • opieka nad chorymi i ich rodzinami.

Główne projekty Fundacji MATIO to bezpłatny Kwartalnik Mukowiscydoza MATIO o nakładzie 5000 egzemplarzy, książeczka dla chorych dzieci MUKO-WIDZI – KOZA (bezpłatna), Life Club CF (program zdrowotny motywacyjny z atrakcyjnymi nagrodami dla każdego uczestnika - 400 chorych, jedyny taki w Europie), Regularna Kampania społeczna Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy połączona z telefonicznymi konsultacjami medycznymi w ośrodkach medycznych dla wszystkich, Regularne Warsztaty Mukowiscydozy dla rodziców i chorych dorosłych (bezpłatna), strona internetowa, forum internetowe, telefon kryzysowy i informacyjny, Grupa fizjoterapeutyczna (bezpłatna), Porady psychologa i specjalistów dla chorych i rodzin (bezpłatna), Konsultacje medyczne w siedzibie fundacji, także dla osób podejrzewających chorobę (bezpłatne), bezpłatne prowadzenie ponad 60 subkont podopiecznym fundacji, organizacja szkoleń dla lekarzy i specjalistów, konferencje naukowe, dofinansowania zakupu leków, sprzętu i turnusów w miarę środków, inne działania pomocowe, informacyjne i edukacyjne.

Do zespołu założycielskiego Fundacji, oprócz wymienionego wcześniej Pawła Wójtowicza, należą: Stanisław Sitko (przewodniczący Rady Fundacji), Andrzej Pietrzak (wiceprezes zarządu), Barbara Zdebska (wiceprezes zarządu), Prof. dr n. med. Wojciech Cichy (członek Rady Fundacji), Bożena Woźniakiewicz (członek Rady Fundacji), Adam Rakoczy (członek Rady Fundacji).

tel / fax: 0 12 292 31 80
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17
sprawy pilne: 0 603 751 001 (gdy biuro zamknięte)

Paweł Wójtowicz: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl
Stanisław Sitko: s.sitko@mukowiscydoza.pl
Numer GG Fundacji: 1004780
Skype Fundacji: fundacja.matio

Odziały Fundacji MATIO:
Poznań i Białystok

ODDZIAŁ PóŁNOCNO-WSCHODNI
III Klinika Chorób Dzieci AM
ul. Waszyngtona 17A
15-274 BIAŁYSTOK
tel. 0 85 745 07 79
kontakt email: bialystok@mukowiscydoza.pl
Dyr. Oddziału: Wiesław Mierzejewski, w.mierzejewski@mukowiscydoza.pl
Z-caDyr.:MarzenaWawrzonkiewicz,m.wawrzonkiewicz@mukowiscydoza.pl
Sekretarz Oddziału: Aniela Gajewska, a.gajewska@mukowiscydoza.pl

ODDZIAŁ ZACHODNI
Adres korespondencyjny:
I Katedra Pediatrii Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
ul. Szpitalna 27/33
50-572 Poznań

Dane adresowe:
Adres: CELNA 6
Miejscowość: KRAKÓW
Województwo: KRAKÓW
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785291
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer