Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE "POGODNE ŻYCIE"

Stowarzyszenie "Pogodne Życie" ma swoją siedzibę w Puławach w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest to zespół placówek m.in. Bursa Szkolna z 250 miejscami noclegowymi, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, sauną oraz 2 autokarami.

Do zadań statutowych stowarzyszenia należą:

1) upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska oraz działań proekologicznych

2) wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy wśród ludzi młodych

3) integracja osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenie społeczne

4) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z polski i z zagranicy

5) niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych

poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży

6) podtrzymywanie wśród polonii tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej

7) wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym

8) aktywizacja społeczna osób w „jesieni życia”, stymulacja rozwoju osobowego, podtrzymywanie sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnianie praktyki gerontologicznej

9) wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu

10) promowanie województwa lubelskiego

11) wspieranie różnych form szkolenia oraz doskonalenia młodzieży i osób dorosłych

12) współpraca oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz innych stowarzyszeń i organizacji.

Ponadto stowarzyszenie organizuje turnusy wypoczynkowe, kolonie, kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w Puławach i Mąchocicach, Scholasterii oraz aktywizację osób starszych.

Dane adresowe:
Adres: Wojska Polskiego 7
Miejscowość: PUŁAWY
Województwo: PUŁAWY
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785279
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer