Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI, REWALIDACJI ORAZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO "ŚWIAT NADZIEI"

Stowarzyszenie ”Świat Nadziei” na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo powstało w 2005r. Jego członkami są terapeuci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz inne osoby wspólnie działające i pracujące na rzecz ludzi niepełnosprawnych umysłowo.

MISJA I CELE STOWARZYSZENIA: Celem Stowarzyszenia ”Świat Nadziei” jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, poprawa jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji i rehabilitacji, oraz stwarzanie szansy na lepsze funkcjonowanie i integrację w społeczeństwie, w szczególności :

 • Działania w sferze edukacyjno-rewalidacyjnej:
  • wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych metod rewalidacji i rehabilitacji
  • wspieranie i realizacja nowatorskich projektów i programów edukacyjnych
  • wymiana doświadczeń z innymi placówkami i ośrodkami w kraju i zagranicą
 • Wspieranie aktywności twórczej i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych umysłowo w życiu kulturalno-społecznym:
  • realizacja programów terapii i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania twórcze i artystyczne
 • Promowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych:
  • promowanie i organizowanie imprez sportowo-kulturalnych i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych umysłowo
 • Wsparcie oraz pomoc rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych:
  • organizowanie grup wsparcia i konsultacji ze specjalistami
 • Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo:
  • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie współpracuje z organami prawnie działającymi na rzecz optymalizacji szans rozwojowych osób niepełnosprawnych umysłowo, z osobami prawnymi lub fizycznymi, instytucjami, fundacjami i innymi stowarzyszeniami o podobnych celach i działaniach, m.in.: Fundacja Dom Pokoju, Organizacja Amarant i Galeria ArtiLabo z Holandii, Towarzystwo Kultury Czynnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru ARKA , Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Dolnośląski Oddział Olimpiad Specjalnych, Klub Sportowy Skoczek.

Dane adresowe:
Adres: SIENKIEWICZA 59 lok. 5
Miejscowość: WROCŁAW
Województwo: WROCŁAW
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785299
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer