Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH "PROMYK"

Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. Dlatego też celem statutowym Stowarzyszenia jest:

1) Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym.
2) Wspomaganie pracy w zakresie realizacji zadań zakładów rehabilitacyjno-edukacyjnych i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie w zakresie rehabilitacji, rewalidacji i edukacji dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych placówek.
3) Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
4) Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności.
5) Pomoc w zakresie rehabilitacji osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Stowarzyszenie czyni starania o pozyskanie środków pozwalających na realizację powyższych celów poprzez występowanie z wnioskami o granty do różnych fundacji, organizacji samorządowych i pozarządowych. Organizuje też imprezy okolicznościowe dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców ( bal karnawałowy, dni otwarte ośrodka i szkoły, piknik rodzinny ). Stowarzyszenie pozyskuje również środki z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Obecnie stowarzyszenie pomaga niektórym rodzicom dzieci niepełnosprawnych w opłacie zaległości z tytułu pobytu i dojazdu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie wspomaga również działalność Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w zakresie pomocy w zakupie niezbędnych środków dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

tel. 0 89 623 12 26, 0 516 080 771

Dane adresowe:
Adres: PASYMSKA 21 A
Miejscowość: SZCZYTNO
Województwo: SZCZYCIEŃSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785298
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer