Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT"

Fundacja została założona w maju 2003 roku. Jest organizacją ogólnopolską i jako jedna z pierwszych w Łodzi zdobyła status organizacji pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los ze względów społecznych czy też zdrowotnych. Ponadto Fundacja pomaga instytucjom działającym na rzecz dzieci, takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka.

Cele statutowe Fundacji:

 1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym;
 2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych;
 3. Świadczenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
 2. Wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;
 3. Zakup bądź zbiórkę żywności i przekazywanie jej na potrzeby osób będących podopiecznymi Fundacji;
 4. Zakup niezbędnych leków dla podopiecznych Fundacji;
 5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach świadczących pomoc dzieciom;
 6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom zaliczonym do grona podopiecznych Fundacji;
 7. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 8. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów , szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób zaliczanych do grona podopiecznych Fundacji;
 9. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla podopiecznych Fundacji;
 10. Współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;

Co zrobić, by zostać podopiecznym Fundacji:

Wszyscy rodzice zainteresowani uzyskaniem pomocy w leczeniu i rehabilitacji dzieci proszeni są o przesyłanie listownie następujących dokumentów:

 • pismo przewodnie informujące o potrzebach Rodziny
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 • zaświadczenie o zarobkach rodziców

tel. 0 42 640 67 06, 640 67 05, 640 67 09

Dane adresowe:
Adres: KOŚCIELNA 6
Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: M. ŁÓDŹ
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785332
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer