Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA"

Fundacja „Krwinka“ powstała w 1996 r. z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000165702). Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Celem jej działalności jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkologii dziecięcej w kraju.

Cele te realizowane są poprzez:

Program pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i ich rodzinom:

 • indywidualna pomoc dzieciom chorym, w tym m.in.: zaspakajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, dofinansowanie pobytu w szpitalu/hotelu przyszpitalnym rodziców dzieci hospitalizowanych, refundacja kosztów przejazdów dzieci na trasie dom-klinika;
 • wypełnianie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej poprzez organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych: czytanie książek, malowanie, gry i zabawy;
 • wspomaganie procesu leczenia poprzez organizowanie zajęć artystycznych i spektakli teatralnych, imprez okolicznościowych: „Zajączek”, Dzień Dziecka, „Gwiazdka”, podczas których dzieci otrzymują upominki;
 • integracja dzieci chorych ze zdrowymi,
 • opieka prawna: Kancelaria Adwokacka - Mec. Jerzy Ciesielski.

Program poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi:

 • finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji dla klinik i oddziałów onkologicznych;
 • modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej.

Program podnoszenia wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych:

 • informowanie społeczeństwa o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania, problematyce środowiska dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej;
 • promowanie zdrowia poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu;
 • upowszechnianie, pod hasłem „Sport to zdrowie”, zasad rozgrywania dyscyplin sportowych za pośrednictwem autorskich gier planszowych o tematyce sportowej;
 • propagowanie idei Fundacji, promocja i popularyzacja jej działalności;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych w trakcie akcji informacyjnych i charytatywnych.

Program „Dawca szpiku”:

 • edukacja społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów szpiku, dawstwa szpiku, zawarta w akcjach informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa);
 • zachęcenie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku kostnego;
 • rekrutacja dawców połączona ze szkoleniem uzupełniającym wiedzę w zakresie dawstwa szpiku;
 • pobranie od potencjalnych dawców próbek krwi w celu oznaczenia antygenów zgodności tkankowej HLA;
 • finansowanie kosztów powyższych badań;
 • powiększanie polskich zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku w światowej bazie dawców szpiku;
 • pozyskanie funduszy na pokrycie kosztów doboru dawców niespokrewnionych dla dzieci wymagających przeszczepu szpiku.


 

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
Tel. (042) 661 80 52; tel./fax (042) 682 60 40;

Dane adresowe:
Adres: REWOLUCJI 1905 R. 9
Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: M. ŁÓDŹ
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
23   promocja i organizacja wolontariatu
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785285
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer