Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ działa w Koninie i Powiecie Konińskim (Wielkopolska). W Centrum Wolontariatu przy Fundacji działa blisko 150 wolontariuszy. Są wśród nich ludzie młodzi i seniorzy, sprawni i niepełnosprawni. Uczestniczą w szkoleniach i konsultacjach, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Wśród niepełnosprawnych wolontariuszy jest specjalna grupa na wózkach. Dociera ona do ludzi po wypadkach, którzy nagle stracili sprawność i stara się pomóc w odzyskaniu równowagi.

Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szereg zajęć aktywizujących dla osób niepełnosprawnych - aktywna rehabilitacja, zajęcia w terenie, na sali gimnastycznej, treningi sportowe (koszykówka, rugby), zajęcia na basenie, w tym nurkowanie! Prowadzone są również zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych - plastyczne, muzyczne, ruchowe, terapeutyczne. Podczas gdy dzieci są pod opieką wolontariuszy, specjaliści udzielają porad rodzicom. Więcej informacji na stronie: www.podajdalej.lm.pl

Osoba kontaktowa - Krzysztof Zieliński tel. 0 63 211 22 19
cw@podajdalej.lm.pl
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin, KRS 0000197058
Fundacja PODAJ DALEJ jest organizacją pożytku publicznego

Dane adresowe:
Adres: 11 LISTOPADA 7A
Miejscowość: KONIN
Województwo: M. KONIN
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
12   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
14   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
18   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
23   promocja i organizacja wolontariatu
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785320
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer