Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
DR CLOWN

Fundacja "Dr Clown" od 7 lat pomaga chorym dzieciom w szpitalach i placówkach specjalnych. Zakres działalności Fundacji jest bardzo zróżnicowany, gdyż każdy z 11 Oddziałów w Polsce pracuje trochę inaczej, stosuje inne formy i metody pracy z dziećmi. Fundacja obejmuje swoją opieką szpitale dziecięce, hospicja, placówki specjalne łącznie z Domami Dziecka oraz świetlice socjoterapeutyczne w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Opolu, Toruniu, Gdańsku, Kaliszu, Raciborzu i na Śląsku ( Sosnowiec, Katowice ). Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i środki pozyskuje wyłącznie od darczyńców, sponsorów oraz realizując programy dotowane przez Administrację, jak również Unię Europejską. W ramach programów Fundacja organizuje szkolenia dla nowych wolontariuszy, a także rodziców z zakresu wiedzy psycho - pedagogicznej oraz umiejętności artystycznych potrzebnych do realizowania terapii śmiechem i zabawą.

Dane adresowe:
Adres: GOSZCZYŃSKIEGO 9
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2   działalność charytatywna
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
23   promocja i organizacja wolontariatu
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785323
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer