Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KRASNAL"

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Krasnal" powstało z inicjatywy rodziców w 1996 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ obrona interesów dzieci niepełnosprawnych;
2/ wspieranie możliwie pełnego usamodzielnienia się dzieci niepełnosprawnych;
3/ działanie na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji;
4/ motywowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności życiowej i fizycznej;
5/ niesienie pomocy dzieciom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy medycznej, charytatywnej;
6/ pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin;
7/ uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych;
8/ pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin;
9/ prowadzenie szerokiej pomocy dla rodzin – psychoedukacja, grupy wsparcia;
10/ szkolenia informacyjne dla rodziców, pedagogów i innych zainteresowanych osób;
11/ czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka;

Do realizacji celów Stowarzyszenie powołało:
Niepubliczny ZOZ Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci KRASNAL, w ramach której działa:

- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci KRASNAL
ul. F. Pancera 10, 03-187 Warszawa
tel./fax: 022 670 30 86
e-mail: rehabilitacja@krasnal.org.pl


Dni i godziny funkcjonowania Poradni: od poniedziałku do piątku 7.30-19.00
dojazd: A 508,509,510,518,E4,101,126,104,186,326,133
NZOZ obejmuje bezpłatną opieką dzieci i młodzież od 0-18 r.ż.
Do Poradni przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty.

-Filia nr 1 NZOZ Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci KRASNAL, w ramach której działa:
-Poradnia Autyzmu
-
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
adres: ul. Śreniawitów 12, 03 - 188 Warszawa
tel. 022 88 44 330
e-mail: biuro@krasnal.org.pl

Dni i godziny funkcjonowania Filii: od poniedziałku do piątku 8.00-19.00
dojazd:A 508,509,510,518,E4,101,126,104,186,326,133,723.

Poradnia obejmuje bezpłatną opieką dzieci i młodzież w wieku 0-18 r.ż. Do Poradni przyjmowani są pacjenci bez skierowania .Decyzję o przyjęciu dziecka pod opiekę podejmuje lekarz psychiatra i zespół specjalistów.

Zakres działania:
- terapia i rehabilitacja kompleksowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, przede wszystkim: dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Zespołem Downa.

KRASNAL to również:
- Integracja – imprezy okolicznościowe, wyjazdy
- Rodzinne Integracyjne Olimpiady Sportowe
- Lekcje dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej
- Grupy Wsparcia i Psychoedukacja dla rodziców
- Szkolenia podstawowe i instruktorskie

Stowarzyszenie praktykuje współpracę międzynarodową.

Osoby odpowiedzialne za pracę w Stowarzyszeniu i Poradniach:

- Jolanta Śliwowska prezes tel. 022 670 30 86
- Grażyna Bałza vel Betuza wiceprezes tel. 022 88 44330
- Kierownik NZOZ Poradni Rehabilitacyjnej lek. med. Joanna Pęska

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL jest Organizacją Pożytku Publicznego.

tel. 0 22 670 30 86

Dane adresowe:
Adres: FELIKSA PANCERA 10
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785330
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer