O fundatorze

Konrad Wojterkowski – biznesmen, filantrop, osoba o wysokim poczuciu misji społecznej. Chce pomagać ludziom potrzebującym. Dlatego wspiera zarówno pojedyncze osoby, jak i różnego rodzaju instytucje i organizacje. Finansuje też leczenie chorych dzieci, ofiarując im bezpośrednie wsparcie.

Konrad Wojterkowski pomaga m.in. Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Od 2006 roku zaangażowany się w wielkie ogólnopolskie kampanie społeczne przeciwko przemocy, „Kocham. Nie biję.” i “Kocham. Reaguję.” Z jego inicjatywy, z udziałem największych polskich mediów, odbywa się kampania społeczna, przekonująca Polaków do wspierania najbardziej ważkich społecznie działań, jakie podejmują organizacje pożytku publicznego, poprzez coroczne, świadome przekazywanie na te cele 1% podatku dochodowego. Fundacja Konrada Wojterkowskiego nie jest beneficjentem tej zbiórki, a jego kampania nie lobbuje za żadną z organizacji. Jej celem jest wyłącznie kształtowanie społecznie zaangażowanych postaw.

„Pomaganie ludziom jest celem i pasją mojego życia – mówi pomysłodawca tegorocznej akcji „Kocham. Nie biję” – dlatego powstał pomysł powołania Fundacji pod nazwą Krajowe Centrum Kompetencji – KCK. Konrad Wojterkowski jest jej fundatorem i pełni funkcję prezesa zarządu.

Założyciel KCK dostrzega problemy i bariery z jakimi borykają się organizacje charytatywne w Polsce. Dlatego inicjuje i uczestniczy w wielu spotkaniach najważniejszych organizacji w kraju, by razem walczyć o zmiany prawne w celu poprawy bytu najbardziej potrzebujących.